Úvodní stránka

Prázdniny – červenec srpen 2019

Prázdninový provoz. Vážení rodiče, ve třídě svého dítěte máte k dispozici do 30.4.2019 dokument, kde vyznačíte, kdy potřebujete umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy. Vyplníte, v kterém termínu bude vaše dítě chodit do školky a vyberete si z nabízených mateřských škol, tu, která vám bude vyhovovat z těch, které budou mít provoz. Následně vám připravíme dokumenty - přihlášku do konkrétní školky a kopii Evidenčního listu. Na přihlášce budete mít datum a hodiny, kdy se budete muset osobně dostavit do vybrané školky. Upozorňuji, že se úhrada za vzdělávání (školné) v případě, že dítě nebude chodit, nevrací. Ráda bych vám poradila, abyste přišli své dítě přihlásit v uvedený termín co nejdříve, aby bylo vaše dítě přijato. Chtěla bych vás požádat, abyste využili možnost prázdninových školek a v termínu 26.8.-30.8.si zařídili dovolenou, abychom mohli připravit třídy a školky na nový školní rok. 1.7.-26.7.2019
  • MŠ 4 pastelky
  • MŠ Matěchova
  • MŠ Alšovy sady
  • MŠ Svojšovická
29.7.-23.8.
  • MŠ Na Zvoničce
  • Krčská mateřská škola
  • ZŠ a MŠ Ohradní
26.8.-30.8.2019
  • Některéz našich detašovaných pracovišť
  Až budeme mít k dispozici ceny stravného a školného na jednotlivých školkách, zveřejníme. Mgr. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje