Úvodní stránka

Projekty a ocenění

Osvědčení o podílu naší MŠ na  zlepšení životního prostředí: envvyuctovani_osvedceni
  • Výzva 28, Poznejme společně svět kolem nás:
  • V rámci projektu "Poznejme společně svět kolem nás"   OP Praha - pól růstu, se dva naši pedagogové zúčastnili stáže ve školkách ve Francie ve městě Toulouse. Prezentace ze stáže  je k nahlédnutí zde stáž Toulouse
  •   V rámci projektu "Markétina dopravní výchova" ve spolupráci s Policií ČR získala naše školka Plamínkové 1589 ve výtvarné soutěži 1. a 3. místo. Gratulujeme!

Stránky: 1 2 3 4 5 6

Operační program lidské zdroje