Úvodní stránka

Projekty a ocenění

10-MŠ Sedlčanská_plakát A3 publicita

Recyklohraní  Celé česko čte dětem   1125979-2    poděkování skolka-hrou-web

Pro školní rok 2014/2015 jsme obdrželi grant Ministerstva školství v Rozvojovém programu: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Jsme školka spolupracující s Mensou ČR diplom za výtvarnou soutěž Časopis Tučňák Brezen-2015 Časopis Tučňák únor-2015 Diplom bruslení  
Operační program lidské zdroje