Úvodní stránka

Projekty a ocenění

č.projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003417CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003417CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003417 název - Šablony pro MŠ 4 pastelky popis - Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Recyklohraní  Celé česko čte dětem   1125979-2    poděkování skolka-hrou-web

Pro školní rok 2014/2015 jsme obdrželi grant Ministerstva školství v Rozvojovém programu: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Jsme školka spolupracující s Mensou ČR diplom za výtvarnou soutěž Časopis Tučňák Brezen-2015 Časopis Tučňák únor-2015 Diplom bruslení  
Operační program lidské zdroje