Úvodní stránka

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 21.6. od 15:30 hod. se budeme loučit s dětmi, které půjdou v září do školy. Na naší zahradní slavnosti vystoupí všechny třídy s krátkým vystoupením, prezentaci bude mít i pěvecký kroužek, angličtina, předání cen všem dětem za účast v projektu ,,Cvičíme se zvířátky", šerpování předškoláků. Na závěr Kouzelník Grino s překvapením! Limonádu pro děti sponzorsky zajistila maminka dětí, které k nám chodí do MŠ. Bližší informace budou na info tabuli ve vestibulu MŠ. Těšíme se na velkou účast.  
Operační program lidské zdroje