Úvodní stránka

S kapelou Schovanky

jsme si ve školce zazpívali country písničky s kytarou, poslechli příběh o farmáři a vyzkoušeli si hru na Orffovy nástroje. Fotografie naleznete zde.
Operační program lidské zdroje