Úvodní stránka

Sběr papíru

Vážení rodiče, máme tu nový školní rok a s ním, jako každoročně, i sběr papíru. V tomto roce budou celkem tři termíny, které vždy včas zveřejníme. První bude zahájen 21.-25.10.2019 (pátek pouze do 9h). Prosíme, doma sběr  zvažte a váhu zapište do tabulky ve vestibulu školy. Kontejner bude přistaven u MŠ Plamínkové.  Za každý přinesený gram předem děkujeme.
Operační program lidské zdroje