Úvodní stránka

Sběr papíru

Vážení rodiče, chceme vám poděkovat za sběr papíru, který jste po celý rok nosili. Poslední se konal v květnu a shromáždilo se krásných 379,9kg. Všem moc děkujeme!!!
Operační program lidské zdroje