Úvodní stránka

Sběr papíru

4 - 6.10 bude na hřišti ZŠ přistaven kontejner na papír. Výtěžek ze sběru bude použit na zaplacení programu při zahradní slavnosti. Děkujeme za hojnou účast.
Operační program lidské zdroje