Úvodní stránka

schůzka pro rodiče předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků (modrá tř.) ve středu 6. 2. 2019 od 16 hodin na schůzku v objektu MŠ Plamínkové 1589, v zelené třídě. Úvodní slovo bude patřit paní ředitelce Mgr. Zdence Novákové, o problematice školní zralosti pohovoří  paní Mgr. Vondráková. 
Operační program lidské zdroje