Úvodní stránka

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů dětí, které nastoupí do MŠ ve škol. roce 2018/19, bude v úterý 29.5.2018 od 16:30 do cca 17:30 hod.
Operační program lidské zdroje