Úvodní stránka

Schůzky rodičů na začátku nového školního roku.

Zveme rodiče na úvodní schůzku do naší mateřské školy. Udělejte si čas a zajistěte si, prosím, hlídání svého dítěte. Program: organizace školního roku, akce školy,  seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy, Školním řádem...., dále probereme oblast financí a plateb, volbu třídních důvěrníků a člena stravovací komise, různé, odpovíme na dotazy. Termíny schůzek: MŠ Sedlčanská: čtvrtek 6.9. v 16,30 MŠ Plamínkové 1589: pondělí 10.9. v 16,30 MŠ Kotorská: úterý 11.9. v 16,30 MŠ Plamínkové 2: středa 5.9. v 16,30 Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje