Úvodní stránka

Screeningové vyšetření připravenosti dětí pro školu

Ve středu 29.1. se uskuteční orientační testy školní zralosti u přihlášených předškoláků  (Souhlas zákonných zástupců podepsaný ve třídě). Termín konzultací s rodiči 3.2.2020 od 14:30 do 17:30 hodin. Bližší informace na nástěnce v zelené třídě MŠ.
Operační program lidské zdroje