Úvodní stránka

Setkání školáků v MŠ

9.4. 2018 v 16:30 hod. budou  mít setkání děti, které chodily v předchozím škol. roce do zelené pastelky (pí.uč. Srourová, Mrázková) Těšíme se na Vás. 23.4.2018 v 17:00 hod., bychom chtěli pozvat děti a rodiče do MŠ 4 pastelky, Sedlčanská 14. Jedná se o škol. rok 2016/17, červená pastelka ( pí.uč. Zíková, Málková). Těšíme se na Vás!
Operační program lidské zdroje