Úvodní stránka

Školka v přírodě

Termín: 20.4.-24.4.2015 Místo pobytu zimní školky: Krkonoše, Portášky Jedná se o 5denní pobyt v přírodě. Cena - platí se zálohově a obsahuje:
  • dopravu tam i zpět 500-650 Kč za dítě
  • 5x denně jídlo a pitný režim po celý den 5x400 Kč …2000 Kč – bude vyúčtováno podle skutečného čerpání
  • kapesné – 100 Kč
  • dopr. 250 Kč (na 5 dětí cca 1 dozor)
Celková cena bude záviset na počtu dětí – 30 dětí : 2850 Kč – 3000 Kč   V případě onemocnění dítěte a jeho neúčasti vracíme za stravu, kapesné a pobyt, nelze vracet za autobus a doprovod! Případné dotazy směrujte na Z. Novákovou (608476700) a H. Kropáčkovou (608665859)   Pokud máte zájem, konzultujte s paní Kropáčkovou (MŠ Plamínkové), s paní Číhalovou (MŠ Kotorská) a pokud Vám potvrdí, že dítě můžete přihlásit, neprodleně pošlete na účet školy (2000850389/0800) zálohu 1000 Kč s Vaším variabilním symbolem do 13.3.20145), zpráva pro příjemce: Portášky, jméno dítěte.
Operační program lidské zdroje