Úvodní stránka

Novinky

V pondělí 8.2.2021 . se uskuteční orientační testy školní zralosti v dopoledních hodinách u přihlášených předškoláků  (Souhlas zákonných zástupců podepsaný ve třídě a souhlas se screeningem). Screening je pouze pro děti, u kterých je podezření na školní nezralost. Děti, kde…

Více

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu Vám budou vydávat oproti podpisu od 1.2.2021 paní učitelky v kmenové třídě Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě…

Více

Vážení rodiče, vzhledem k 5. stupni je nařízen zákaz vstupu 3. osob do mateřské školy, proto odpadají aktivity, které jsou řešeny externími lektory (bude nahrazeno po přechodu státu do nižšího stupně). Organizace provozu v našich školkách: scházení bude do 7,30 v…

Více

18

12/20

Vánoce

Vážení rodiče, přeji vám za všechny naše zaměstnance pohodové a alespoň trochu normální svátky a do nového roku jen a jen zdraví. Upozorňuji, že pokud strávíte dny volna v zahraničí, při opětovném nástupu do mateřské školy stanovuji i pro děti…

Více
1 2 3 33
Operační program lidské zdroje