Úvodní stránka

Novinky

Vážení rodiče, přehled plateb za doplňkové aktivity dětí je vyvěšen ve vestibulu školy. Plaťte, prosím, obratem dle přiložených seznamů.

Více

Vážení rodiče, v úterý 24.9. bude ve vestibulu školy vyvěšena přihláška k polodennímu výletu na Kolínskou řepařskou drážku.

Více

16

09/19

Bramborový den

25.9. pořádáme v dopoledních hodinách,, Bramborový den“. Bližší informace k této akci naleznete ve vestibulu naší MŠ.

Více

Vážení rodiče, na základě Vašich přání vznesených na schůzce rodičů a činnosti třídních důvěrníků jsou ve vestibulu školy vyvěšeny nové přihlášky na angličtinu a školu v přírodě.

Více
Operační program lidské zdroje