Úvodní stránka

Novinky

18

11/18

Bramborový den

Minulý týden 7.11. se ve školce konal „Bramborový den“. Děti celé dopoledne soutěžily v různých disciplínách – jako např. sbírání (hledání) brambor v písku, zkusily si také slalom s překážkami s bramborou na lžíci atd.. Dozvěděly se i něco málo…

Více

17

11/18

Sobotní ŠVP

Sobota se nesla v duchu polodenního výletu do nedaleké vesničky Krušlov. Tam jsme navštívili Machův včelín i s několika zvířátky, nakrmili přímo v ohradě jeleny ve své oboře a podívali se k ptačím voliérám. Večer jsme si odpočinuli před spánkem…

Více

Dnešní den byl plný her a soutěží pod taktovkou skřítka Podzimáčka. Večer jsme pak završili “strašidelnou stezkou” 🙂

Více

15

11/18

Čtvrtek na ŠVP

Další krásný den byl naplněn výtvarným tvořením, soutěžemi a prohlídkou zámku s různými úkoly. A samozřejmě nechyběly naše písně s kytarou a pokřik…🙂

Více
Operační program lidské zdroje