Úvodní stránka

Novinky

Prázdninový provoz. Vážení rodiče, ve třídě svého dítěte máte k dispozici do 30.4.2019 dokument, kde vyznačíte, kdy potřebujete umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy. Vyplníte, v kterém termínu bude vaše dítě chodit do školky a vyberete si z nabízených mateřských…

Více

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,   v návaznosti na poradu ředitelů MŠ vám zasílám informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ (lze použít na web stránku, nástěnku apod.):   Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu,…

Více

Vážení rodiče, zveme vás na multikulturní odpoledne, které budeme pořádat 19.3. od 16,30 v mateřské škole Plamínkové 2. Program: 1/ úvodní slovo – ředitelka 2/ krátké představení organizace META – p. Chmelíková 3/ osobní zkušenosti rodičů dětí, kteří přichází z…

Více

25

01/19

Jedeme domů

nyní 11:40h autobus vyjíždí z hor a očekávaný návrat podle pana řidiče je 14:30h

Více
1 2 3 59
Operační program lidské zdroje