Úvodní stránka

Novinky

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,   v návaznosti na poradu ředitelů MŠ vám zasílám informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ (lze použít na web stránku, nástěnku apod.):   Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu,…

Více

Vážení rodiče, zveme vás na multikulturní odpoledne, které budeme pořádat 19.3. od 16,30 v mateřské škole Plamínkové 2. Program: 1/ úvodní slovo – ředitelka 2/ krátké představení organizace META – p. Chmelíková 3/ osobní zkušenosti rodičů dětí, kteří přichází z…

Více

25

01/19

Jedeme domů

nyní 11:40h autobus vyjíždí z hor a očekávaný návrat podle pana řidiče je 14:30h

Více

25

01/19

Až s dětmi dorazíme k autobusu upřesníme přesný čas odjezdu a cca plánovaného návratu .  

Více
Operační program lidské zdroje