Úvodní stránka

Novinky

Vážení rodiče, informaci o průběhu průzkumu SCIO mapa školy s komentářem ředitelky, kde byla mimo jiné avizována změna provozní doby tak, jak si ji většina z vás přála, byla zveřejněna na hlavní nástěnce. Vzhledem k tomu, že tato informace nebyla…

Více

Zahájení školního roku Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti, školní rok začíná 1.9.2014, přiveďte Vaše dítě nejpozději do 8,30 hodin. V každé školce najdete ve vestibulu seznamy, kde uvidíte, do jaké třídy bude Vaše dítě chodit. V šatně jsou…

Více

Dodatečný zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4, které disponují volnou kapacitou pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2014/2015 Dodatečný zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2011, které spolu s alespoň jedním zákonným zástupcem mají…

Více
Operační program lidské zdroje