Úvodní stránka

Novinky

Polodenní výlet – ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA U KOLÍNA https://reparskadrazka.cz/cs/uvodni-stranka/ TERMÍN: 17.4.2019 ODJEZD OD MŠ: 8:00 h, návrat na oběd nejpozději v 12:30 h CENA 200Kč,- BUDE STRŽENA Z KULTURY. Přihlásit se mohou děti ze třídy D- zelená, A-červená (skupina 2), C-žlutá (skupina…

Více

Vážení rodiče, zveme vás na multikulturní odpoledne, které budeme pořádat 19.3. od 16,30 v mateřské škole Plamínkové 2. Program: 1/ úvodní slovo – ředitelka 2/ krátké představení organizace META – p. Chmelíková 3/ osobní zkušenosti rodičů dětí, kteří přichází z…

Více

Dne 20.2. od 8:00h proběhnou v MŠ testy školní zralosti. Testy jsou  jen pro děti (předškolního věku), které jste nahlásili p. uč. na třídě a vyplnili informovaný souhlas. Testy nebudou probíhat pro děti s odkladem školní docházky. Vyhodnocení testů školní…

Více

v období jarních prázdnin 11.2.-15.2. neprobíhají žádné kroužky v MŠ.

Více
Operační program lidské zdroje