Úvodní stránka

Novinky

z důvodu nemoci paní učitelky kroužek odpadá. Děkujeme za pochopení.

Více

Zveme všechny rodiče i ostatní veřejnost na program Cesta kolem světa. 16.10.2019 na MŠ Sedlčanská od 13:00 a 17.10 2019 na MŠ Plamínkové 2 od 13:00. Všichni jste srdečně zváni.

Více

20.9. proběhne v MŠ  logopedická depistáž od 8:30 hod., nutný informovaný souhlas rodičů. Pro děti ze tříd – MODRÉ, ZELENÉ A ČERVENÉ PASTELKY.

Více

Vážení rodiče. Od pondělí 16.9.2019 můžete v šatně na ceduli závazně přihlásit své dítě na lyžařskou ŠVP. Přednost mají předškoláci. Z.Nováková

Více
Operační program lidské zdroje