Úvodní stránka

Novinky

Zveme rodiče na schůzku, která se bude konat v úterý 9.9. od 16,30. Účast všech rodičů je žádoucí. Těšíme se na vás. Mgr. Zdenka Nováková  

Více

Zahájení školního roku Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti, školní rok začíná 1.9.2014, přiveďte Vaše dítě nejpozději do 8,30 hodin. V každé školce najdete ve vestibulu seznamy, kde uvidíte, do jaké třídy bude Vaše dítě chodit. V šatně jsou…

Více

Dodatečný zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4, které disponují volnou kapacitou pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2014/2015 Dodatečný zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2011, které spolu s alespoň jedním zákonným zástupcem mají…

Více
Operační program lidské zdroje