Úvodní stránka

Spaní v MŠ

Z 10.6. na 11.6. děti z červené a zelené třídy prožily spoustu večerního dobrodružství. Společně povečeřely na zahradě, plněním různých úkolů našly poklad s odměnou. Když se setmělo, prošly se v okolí MŠ a také si vyzkoušely, jak jsou odvážné, když ve dvojicích putovaly za světýlky po stezce odvahy. Podívaly se na pohádku a šly spát. Ráno společně po polštářové válce posnídaly na zahradě, hrály si a postupně odcházely domů. Děti si to moc užily a pro nás bylo velkou odměnou vidět, jak jsou spokojené a šťastné. Rodičům děkujeme za spolupráci. Fotografie najdete na rajče.
Operační program lidské zdroje