Úvodní stránka

Společné: Info o dodatečném zápise

Dodatečný zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4, které disponují volnou kapacitou pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2014/2015 Dodatečný zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2011, které spolu s alespoň jedním zákonným zástupcem mají trvalý pobyt na území MČ Praha 4. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem. Zápis je určen především pro děti, které nebyly umístěny v 1. kole zápisu. Kde: Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22, www.msalsovysady.cz Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069, www.msmatechova.cz Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309, www.mstajovskeho.webnode.cz Termínový harmonogram zápisu: - vydávání přihlášek 4. 6. 2014 v sídle příslušné mateřské školy - příjem přihlášek – datum zápisu 16. 6. 2014 od 13.00 do 17.30 hod. (v sídle příslušné MŠ) - oznámení výsledků zápisu do 19. 6. 2014
Operační program lidské zdroje