Úvodní stránka

Spotovní hry mateřských škol 2015

Dneska se opět tradičně uskutečnil pětiboj sporovních družstev z různých mateřských škol. Počasí nám přálo, nepršelo. Asi jsme si vybrali správné sportovní reprezentanty , kteří bojovali za naši školku, neboť jsme se umístili na 1. místě. Odměnou byly malé dárečky pro sportovce, koláč a zlatá medaile, na rok budeme mít na poličce opět putovní pohár. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii. Aby to ostatním dětem nebylo líto, vyhlásili jsme i výsledky posledního sběru papíru. Odměnou byly vynikající věnečky od našich kuchařek.
Operační program lidské zdroje