Úvodní stránka

Termíny úvodních schůzek rodičů v jednotlivých školkách

MŠ Plamínkové 2           5.9.2017 od 16,30 MŠ Sedlčanská 14           6.9.2017 v 16,30 MŠ Kotorská                     7.9.2017 v 16,30 MŠ Plamínkové 1589     11.9.2017 v 16,30 Účast rodičů je žádoucí, děkujeme.
Operační program lidské zdroje