Úvodní stránka

Testy školní zralosti

V pondělí 8.2.2021 . se uskuteční orientační testy školní zralosti v dopoledních hodinách u přihlášených předškoláků  (Souhlas zákonných zástupců podepsaný ve třídě a souhlas se screeningem).

Screening je pouze pro děti, u kterých je podezření na školní nezralost. Děti, kde je jistý, nebo velmi pravděpodobný odklad, mohou rodiče objednávat na vyšetření přímo do poradny a screening tedy absolvovat také nemusí.

T. Kubiš

Operační program lidské zdroje