Úvodní stránka

Testy školní zralosti

V pondělí 15.2.2021  se uskuteční orientační testy školní zralosti v dopoledních hodinách u přihlášených předškoláků. Zákonný zástupce dětí vyplnil  :Souhlas zákonných zástupců , souhlas se screeningem, čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Výsledky screeningového vyšetření budou rodičům předány pomocí krátké zprávy prostřednictvím MŠ. K.Suchá
Operační program lidské zdroje