Úvodní stránka

Testy školní zralosti

V úterý 28.1.2020 . se uskuteční orientační testy školní zralosti v dopoledních hodinách u přihlášených předškoláků  (Souhlas zákonných zástupců podepsaný ve třídě). Termín konzultací s rodiči 28.1.2020 od 15:30 budou vypsané časy po 10 minutách s paní psycholožkou.
Operační program lidské zdroje