Úvodní stránka

Uplatnění daňových výhod z platby školného

Vážení rodiče, Vaše požadavky pro Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ - platby školného za rok 2014 zasílejte na e-mail hospodářky školy. Do žádosti uvěďte jméno dítěte a datum narození dítěte. Vaše žádosti vyřídíme během cca 10 dnů (vzhledem k administrativní náročnosti i náročnému časovému období účetních uzávěrek). Žádosti podané k 9.1.2015 budou vyřízeny nejdříve 16.1.2015. Děkujeme za pochopení.
Operační program lidské zdroje