Úvodní stránka

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na výskyt akutní meningitidy v MŠ. Všechny prostory školky byly důkladně desinfikovány.
Operační program lidské zdroje