Úvodní stránka

Úterý zprávy z cykloškolky

Dobrá zpráva: minuly nás bouřky i kroupy!!!! Trochu se ochladilo, ale ani to nás neodradilo od dalšího výletu na kolech, zvládli jsme téměř 20km. Odměnou byla rajská omáčka k obědu a trochu sladkostí. Odpoledne jsme prozkoumali tůňky s pulci, vylovili jsme škeble z rybníka /bohužel bez perel .../. Teď se chystáme do hajan a těšíme se na zítřejší zážitky.
Operační program lidské zdroje