Úvodní stránka

Úvodní schůzky na začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzky, které se budou konat v jednotlivých budovách našich školek hned na začátku školního roku. Vaše účast - poprosím bez dětí- je velmi žádoucí. MŠ Sedlčanská 7.9. v 16,30h, MŠ Plamínkové 2  8.9. v 16:30h (přízemí v základní škole), MŠ Kotorská 1591 (světle oranžová budova) 9.9. v 16,30, MŠ Plamínkové 1589 (zelená budova) 10.9. v 16,00h.
Operační program lidské zdroje