Úvodní stránka

Užitečné odkazy

 • plavecká škola Pražačka osvědčení
 • Česká školní inspekce Praha 6, Arabská 683,
  www.csicr.cz
  Magistrát hl.m.Prahy odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 29/35, Praha 1, 110 00
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 7, Praha
 • Obvodní úřad Městská část Praha 4 odbor školství a kultury, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46
 • Pedagogicko psychologická poradna, Francouzská 56,101 00 Praha 10 ,
 • Pro MŠ Sedlčanskou: PhDr. Jarmila Klégrová jklegrova@ppppraha.cz , tel: 267 997 011
 • Pro MŠ Plamínkové 1589, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2, Mgr. Palajová : kpalajova@ppppraha.cz
 • ZŠ Bítovská, Praha 4, Bítovská 1/1246, www.zsbitovska.cz,
 • ZŠ Plamínkové, Praha 4, Plamínkové 2/1593, www.zsplaminkove.cz
 • AFK Slavoj Podolí, http://www.afkslavojpodoli.org/ pro MŠ Plamínkové 1589, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2,
 • FK Slavoj Vyšehrad, www.slavojvysehrad.cz pro MŠ Sedlčanská
 • PaedDr. Peteleová - logopedka na Sedlčanské :602810061
 • ROSA  centrum pro týrané a osmělé ženy tel. : 241432466,602246102, www.stopnasili.cz,www.rosa-os.cz
Operační program lidské zdroje