Úvodní stránka

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů zaumístění dítěte v mateřské škole dle par. 381 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění bude probíhat následovně:

  • a/ Děti, které v současnosti navštěvují MŠ  budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte.

  • b/Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují pošlou e-mailem žádost (hospodarka.sedlcanska@4pastelky.cz nebo hospodarka.plaminkove@4pastelky.cz) s uvedením trvalého bydliště, datem narození dítěte.Termín vyzvednutí si musí domluvit s paní hospodářkou.

Potvrzení budou k dispozici od 1.2.2019 Mgr. Z.Nováková, 3.1.2019
Operační program lidské zdroje