Úvodní stránka

Vydávání Potvrzení pro FÚ

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů zaumístění dítěte v mateřské škole dle par. 381 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění bude probíhat následovně: a/ Děti, které v současnosti navštěvují MŠ : ve třídě svého dítěte doplňte do připravených seznamů, zdali chcete vydat potvrzení pro matku nebo otce. Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují pošlou e-mailem žádost s uvedením trvalého bydliště, datumem narození dítěte a s informací, na koho má být Potvrzení vystaveno (matka, otec). b/ paní hospodářka vyhotoví potvrzení, rodiče dětí, které navštěvují MŠ si ho budou moci vyzvednout ve třídě, ostatní se musí domluvit s paní hospodářkou. Termín : od 1.2.2018 Mgr. Z.Nováková, 4.1.2018
Operační program lidské zdroje