Úvodní stránka

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení rodiče, děkujeme všem, kdo se aktivně zúčastnili našeho dotazníkového šetření. Všechny připomínky, poznámky jsme si prostudovali, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Vyhodnocení spolu s komentářem ředitelky máte k dispozici v pastelce Čtení pro rodiče. Nováková
Operační program lidské zdroje