Úvodní stránka

Vyúčtování výletu

Vážení rodiče, ráda bych vás seznámila s vyúčtováním školního výletu. Za sběr jsme v letošním školním roce utržili celkem 10920 Kč, takže část úhrady za autobus bude použita z těchto peněz. Zbytek (10080 Kč ) bude rozúčtován a použit ze zálohy na kulturní akce Vašeho dítěte, pokud se účastnilo výletu.Dále Vám bude z této zálohy strženo vstupné do Pohádkové země, některým dětem pak vstup na rozhlednu a pohled. Děkujeme za vaši aktivní účast ve sběrových akcích. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje