Úvodní stránka

Začátek školního roku

Vážení rodiče, Vaše děti i Vás přivítáme v pondělí 4. září, kdy začíná školní rok. Prosím, neposílejte žádné peníze dokud nedostanete variabilní symbol, vše podstatné se dozvíte na námi avizovaných schůzkách, příp. odpovíne na mejlový dotaz. Mgr. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje