Úvodní stránka

Zaměstnanci KO

Personální obsazení


Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ 
(UK Praha, pedagogická fakulta), Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta), 
Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky:  

Bc. Lenka Hejduková, SPgŠ Praha 6, PF UK spec. pedagogika
 

Učitelky :

červená třída: Eva Poláčková, SPgŠ Beroun; Simona Pilečková, SPgŠ Prachatice 
- pedagogické lyceum, nyní studuje VOŠ Svatojánská kolej - předškolní pedagogika
modrá třída: Ludmila Kročová, SPgŠ Boskovice - vychovatelství, SPgŠ Kroměříž 
- učitelství pro mateřské školy;  Kateřina Rabinská Dis. SPgŠ Praha 6, VOŠ  
obor sociální pedagogika Praha 6, Evropská 33
žlutá třída: Bc. Lenka Hejduková; Bc.Barbora Machová, Gymnázium Štěpánská, 
PF UK Učitelství pro mateřské školy, nyní studuje na PF UK Management ve školství
zelená třída:  Daniela Dittrichová Dis. SSŠ Maja sro, Předškolní a mimoškolní 
pedagogika Mladá Boleslav, VOŠ Evropská Praha 6, Předškolní a mimoškolní pedagogika; 
Bc.Bára Stehnová,SPgŠ Most, Učitelství pro mateřské školy PF J.E.Purkyně
 

Školnice:

Zdeňka Semelová
 

Provozní pracovnice:

Pavlína Škobisová, Milena Kadlecová
 

Vedoucí školní jídelny, ekonomka MŠ:

Bc. Jana Fílová (VŠE)
 

Vedoucí kuchařka

Helena Novotná
 

Kuchařky

Zuzana Novotná

Josefína Lofflerová

Markéta Methausová
     
Operační program lidské zdroje