Úvodní stránka

Zaměstnanci KO

Personální obsazení


Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ 
(UK Praha, pedagogická fakulta), Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta), 
Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky:  

Bc. Lenka Hejduková, SPgŠ Praha 6, PF UK spec. pedagogika
 

Učitelky :

modrá třída: Eva Poláčková, SPgŠ Beroun; 
       Simona Pilečková, SPgŠ Prachatice-pedagogické lyceum,
nyní studuje VOŠ Svatojánská kolej - předškolní pedagogika


červená třída: Kateřina Rabinská Dis., SPgŠ Praha 6, 
        VOŠ obor sociální pedagogika Praha 6, Evropská 33,   
        Beata Vltavská


žlutá třída: Bc.Lenka Hejduková; Milada Marešová Dis.

zelená třída:  Daniela Dittrichová Dis., SSŠ Maja sro, 
        Předškolní a mimoškolní pedagogika Mladá Boleslav, 
        VOŠ Evropská Praha 6, Předškolní a mimoškolní pedagogika; 
        Bc.Bára Stehnová, SPgŠ Most, Učitelství pro mateřské školy 
                 PF J.E.Purkyně
 

Školnice:

Kateřina Suchá
 

Provozní pracovnice:

Pavlína Škobisová, Milena Kadlecová
 

Vedoucí školní jídelny, ekonomka MŠ:

Bc. Jana Fílová (VŠE)
 

Vedoucí kuchařka


 

Kuchařky

Josefína Lofflerová

Markéta Methausová
     
Operační program lidské zdroje