Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky: Zuzana Piherová, SPgŠ Karlovy Vary

Učitelky :

červená třída: , Bc. Klára Nováková, SPgŠ Praha 6, Spec. v pedagogice, Česká zemědělská univerzita, Bc.Jana Vršovská DiS. SPgŠ

modrá třída: Mgr.Klára Fejtová, SPGŠ Praha 6, PF UK Učitelství pro 1. stupeň, Nikola Horská, DPgŠ Futurum

žlutá třída:   Kateřina Suchá, SPgŠ Ústí nad Labem, Michaela Kovářová Pedagogické lyceum   zelená třída:  Zuzana Piherová, SPgŠ Karlovy Vary, Martina Šulcová SPgš Futurum Školník : Pavel Krupička Provozní pracovnice: Jana Štěpánová, Jitka Zbořilová, Romana Kuchařová Prádelna: Jana Štěpánová Kuchařka: Zdeňka Semelová Vedoucí školní jídelny, ekonomka MŠ Bc. Jana Fílová ,VŠE

Vedoucí kuchařka (v budově MŠ Kotorská)

Helena Novotná

Kuchařky

Monika Burešová Denisa Martinů Zuzana Novotná
Operační program lidské zdroje