Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Bc. Barbora Hradilová, Akademické gymnázium Štěpánská, Učitelství pro MŠ, Management vzdělávání ( Pedagogická fakulta UK)

Učitelky :

červená třída: Petra Šrámková (Střední podnikatelská akademie, Předškolní a mimoškolní ped. - Soukromá střední škola Bean sro., Eliška Trejtnarová (Předškolní ped. Hradec Králové)

modrá třída: Mgr.Klára Fejtová (PedF UK, SPgŠ Praha) MD , Kateřina Kotrčová (gymnázium Omská, UJAK Spec. ped.), Zuzana Husáková, SPgŠ Beroun, nyní studuje Západočeskou univerzitu v Plzni, Předškolní a mimoškolní   pedagogiku , obor – Učitelství pro  mateřské školy.

 žlutá třída: Bc.  Lenka Kučerová (SPgŠ, Jihočeská Univerzita - Předškolní pedagogika), Nikola Brabcová (SPgŠ  Futurum, Praha 10)

zelená třída:  Mgr. Bc. Barbora Hradilová PedF UK , Kateřina Suchá (SPgŠ)

 

   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

 Jitka Zbořilová, Olga Remetová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje