Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy

Mgr. Zdenka Nováková

Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Bc. Barbora Hradilová

Učitelky :

červená třída: Petra Šrámková, Eliška Trejtnarová

modrá třída: Mgr.Klára Fejtová, Kateřina Kotrčová

žlutá třída:   Lenka Kučerová  

zelená třída:  Mgr. Bc. Barbora Hradilová, Kateřina Suchá

Školník

Pavel Krupička

Provozní pracovnice

 Jitka Zbořilová

Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová

Operační program lidské zdroje