Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Monika Petrusová, PedF UK Učitelství pro mateřské školy, specializace Speciální pedagogika

Učitelky :

červená třída: Petra Šrámková (Střední podnikatelská akademie, Předškolní a mimoškolní ped. - Soukromá střední škola Bean sro., Ludmika Kročová, SPgŠ

modrá třída: Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun, nyní studuje Západočeskou univerzitu v Plzni, Předškolní a mimoškolní   pedagogiku , obor – Učitelství pro  mateřské školy, Bc. Zuzana Kostlivá

 žlutá třída: Nikola Brabcová (SPgŠ  Futurum, Praha 10), Ludmila Kročová (SPgŠ Kroměříž)

zelená třída:  Mgr. Monika Petrusová, Eva Poláčková (SPgŠ Beroun)

Asistentka pedagoga (k dětem s OMJ): Hana Hamšíková
- středoškolské vzdělání s maturitou, kurz asistentky pedagoga 
Asistentka pedagoga (k dětem s OMJ): Zlata Hodaňová
- středoškolské vzdělání s maturitou, kurz asistentky pedagoga
Asistentka pedagoga: Iryna Dikusar, středoškolské vzdělání, kurz asistentky pedagoga

   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

 Jitka Zbořilová, Olga Remetová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje