Úvodní stránka

Zaměstnanci PL

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, Pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, Pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, Pedagogická fakulta)

Zástupkyně ředitelky

Bc.Monika Petrusová,

Učitelky :

červená třída: Petra Šrámková (Střední podnikatelská akademie, Předškolní a mimoškolní ped. - Soukromá střední škola Bean sro., Bc. Kateřina Kotrčová,  gymnázium Omská, UJAK Spec. ped.)

modrá třída: Zuzana Bauerová, SPgŠ Beroun, nyní studuje Západočeskou univerzitu v Plzni, Předškolní a mimoškolní   pedagogiku , obor – Učitelství pro  mateřské školy, Bc. Zuzana Kostlivá

 žlutá třída: Nikola Brabcová (SPgŠ  Futurum, Praha 10), Kateřina

zelená třída:  Bc. Monika Petrusová, Eva Poláčková

 Asistent pedagoga (k dětem s OMJ): Karol Kotlár DiS. - taneční konzervatoř Bratislava, absoloventská zkouška z pedagogiky a psychologie

Asistentka pedagoga (k dětem s OMJ): Hana Hamšíková
- středoškolské vzdělání kurz asistentky pedagoga 

   Školník

Pavel Krupička

  Provozní pracovnice

 Jitka Zbořilová, Olga Remetová

 Prádelna

Jana Štěpánová

Vedoucí školní jídelny, ekonomka

Bc. Jana Fílová (VŠE)
Operační program lidské zdroje