Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Zelená třída: Pavla Šulcová Dis., Bc. Markéta Lundáková   Červená třída: Markéta Papáčková Dis., Bc. Lada Janusová   Modrá třída: Hedvika Strejčková, Tereza Kůlová  

Provozní pracovnice: Marie Deliopulosová, Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc.Jana Fílová

 

Operační program lidské zdroje