Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Zelená třída: Pavla Šulcová Dis. (VoŠ Předškolní a mimoškolní ped. Praha 6, Bc. Markéta Lundáková DiS.(SPgŠ Evropská,  Sociální pedagogika, Husitská teologická fakulta - Sociální pedagogika   Červená třída: Markéta Papáčková Dis (VoŠ pedagogická a sociální Praha 6) , Bc. Lada Janusová (Předškolní pedagogika Univerzita Hradec Králové)   Modrá třída: Hedvika Strejčková SPgŠ Praha, Tereza Kůlová SPgŠ Futurum  

Provozní pracovnice: 

Blanka Čabanová

Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc. Jana Fílová (VŠE)

 

Operační program lidské zdroje