Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Zelená třída: Hedvika Strejčková, Tereza Kůlová, asistentka Beáta Vopatská   Červená třída: Pavla Šulcová, Markéta Lundáková DiS.   Modrá třída: Markéta Papáčková, Bc.Lada Janusová  

Provozní pracovnice: Marie Deliopulosová, Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc.Jana Fílová

 

Operační program lidské zdroje