Úvodní stránka

Zaměstnanci PL2

Personální obsazení

Ředitelka školy Mgr. Zdenka Nováková Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)

Zást. řed.: Hedvika Strejčková

Zelená třída:  Hedvika Strejčková SPgŠ Praha, Tereza Kůlová SPgŠ Futurum   Červená třída:  Pavla Šulcová Dis. (VoŠ Předškolní a mimoškolní ped. Praha 6, Klára Černá, SPgŠ Most asistentka : Iryna Dikusar Modrá třída:  Bc. Markéta Lundáková DiS.(SPgŠ Evropská,  Sociální pedagogika, Husitská teologická fakulta - Sociální pedagogika Denisa Němcová, SPgŠ  FUTURUM asistentka k dětem s OMJ: Mgr. Adéla Kopecká

Provozní pracovnice: 

Blanka Čabanová

Anik Harutyunyan

Ekonomka MŠ   Bc. Jana Fílová (VŠE)

 

Operační program lidské zdroje