Úvodní stránka

Zaměstnanci SE

Ředitelka
Mgr. Zdenka Nováková, Gymnázium Praha 8, SPgŠ Praha 6, Spec. pedag. pro MŠ (UK Praha, pedagogická fakulta) Školský management (UK Praha, pedagogická fakulta) , Management ve školství (UK Praha, pedagogická fakulta)
Zástupkyně ředitelky
Bc. Lenka Hejduková, SPgŠ Praha, Pedf. fakulta UK Praha - spec. ped.
Vedoucí  školní jídelny a hospodářka školy
Miloslava Döbertová
Učitelky
Červená třída
Sára Cilano, SPGŠ Futurum
Kateřina Rabinská Dis., SPgŠ Praha 6, VOŠ obor sociál. pg. Praha 6, Evropská 33
Modrá třída
Ludmila Zíková, SPgŠ Nový Jičín
Zdenka Šímová, SPgŠ Beroun
asistent pedagoga : Marie Wagnerová
Zelená třída
Bc.Lenka Hejduková
Jitka Větrovská, SPgŠ Praha
Žlutá třída
 Kristýna Samková, SPgŠ Futurum, Střední škola Bean Praha 9
Bc. Dana Nováková, Učitelství pro MŠ, PF Jana E. Purkyně, Ústí nad Labem
Školnice : Jana Mikulů
Uklizečka : Jaroslava Kucmochtová
Kuchařky: Nelly Silbernagelová
                   Klára  Nováková
Operační program lidské zdroje