Úvodní stránka

Zavírání zahrady

Vážení rodiče, rezervujte si, prosím, volné sobotní dopoledne dne 25.11.2017 pro naši akci Zavírání zahrady (úklid listí, hry dětí na zahradě,opékání špekáčků....) Budeme se těšit na hojnou účast, uvítáme, pokud si donesete nářadí (hrábě). Pití bude zajištěno. Podrobné info pak bude v týdnu předem... Zdenka Nováková a kol.
Operační program lidské zdroje