Úvodní stránka

Změna od září 2020

Vážení rodiče, ráda bych poděkovala paní Tereze Kubiš za práci učitelky v minulých letech a za letošní rok, kdy byla mojí zástupkyní. V příštím školním roce bude vést detašované pracoviště MŠ Kotorská, místo ní zde bude paní Bc. Hejduková. Zároveň přijímáme novou kvalifikovanou učitelku, protože Klára Černá bude na MŠ Plamínkové 2. Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje