Úvodní stránka

Doplatek za dopravu na plavání

Vážení rodiče, s politováním Vám musím sdělit, že záloha na dopravu na plavání byla vzhledem k ceně nafty spočítána v nedostatečné výši. Nyní je třeba od každého dítěte, které jezdí na plavání doplnit o 274 Kč. Řada dětí má dostatečné přeplatky na stravném, tak to p. hospodářky proúčtují. Kdo na stravném uvedené peníze nemá - jednotlivé rodiče individuálně oslovíme. Rodiče dětí z MŠ Plamínkové 2 tímto prosím, aby uvedenou částku s variabilním symbolem a zprávou pro příjemce - plavání doplatek dopravy - poslali na účet školy: 2000850389/0800.(stravné platíte jinému subjektu)

Omlouvám se za komplikace. Mgr. Z. Nováková

Operační program lidské zdroje