Úvodní stránka

Důležité upozornění

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste se zdržovali v prostorách MŠ na dobu nezbytně nutnou k předání dítěte učitelce. Upozorňujeme také na dodržování bezpečné sociální vzdálenosti a vstupu rodiče pouze s rouškou. Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel. بلاك جاك  Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.   Vedení školy.

 

Operační program lidské zdroje