Úvodní stránka

Info k prázdninovému provozu.

Informace o prázdninovém provozu

ČERVENEC

Prázdninový provoz od 3.7 do 28.7.2023 na detašovaném pracovišti MŠ Kotorská budeme zajištovat pouze pro děti plně zaměstnaných rodičů z MŠ 4 pastelky (MŠ Sedlčanská, MŠ Kotorská, MŠ Plamínkové, MŠ Plamínkové2).

Od 20.3 do 14.4.2023 budete mít ve své třídě k dispozici seznamy, kam vyznačte dny, kdy potřebujete své dítě umístit. Poté obdržíte přihlášku. Poslední možnost se přihlásit je 14.4.2023!

Dne 25.4.2023 od 13 do 17 hodin budeme v MŠ Sedlčanské (Sedlčanská 14, Praha 4) vybírat vyplněné přihlášky a úhradu za prázdninovou docházku ( školné 1050 Kč a za stravu – 45 Kč děti 3-5 let, 48 Kč děti s OŠD). Prosíme, abyste si připravili přesnou částku.

SRPEN do 11.8.

Prázdinový provoz od 31.7 do 11.8.2023 na detašovaném pracovišti MŠ Sedlčanská budeme zajištovat pouze pro děti plně zaměstnaných rodičů z celé MČ Prahy 4 – do naplnění kapacity.

Pokud máte zájem o docházku v tomto termínu, obraťte se na zástupkyni své mateřské školy a s ní projednejte další postup.

Termín pro přihlášení je do 14.4.2023. Poté obdržíte přihlášku a kopii Evidenčního listu.

Dne 20.4.2023 od 15 do 18 hodin budeme v MŠ Sedlčanské (Sedlčanská 14, Praha 4) vybírat vyplněné přihlášky a úhradu za prázdninovou docházku (školné 580 Kč a za stravu – 45 Kč děti 3-5 let, 48 Kč děti s OŠD). Prosíme, abyste si připravili přesnou částku.

Přihlášení je možné pouze do naplnění kapacity.

SRPEN  14.8.-25.8.

Pokud máte zájem o docházku v tomto termínu, obraťte se na zástupkyni své mateřské školy a s ní projednejte vámi vybranou mateřskou školu. (info na stránkách MČ Praha 4)

Termín pro přihlášení je do 14.4.2023. Poté obdržíte přihlášku a kopii Evidenčního listu.

Na Přihlášce konkrétní mateřské školy budete mít informace o platbách.

Termín vybírání přihlášek, stravného a školného je také 20. 4. 2023 od 15 do 18 hodin ve vámi vybrané mateřské škole.

Mgr. Nováková

Operační program lidské zdroje