Úvodní stránka

Platba fond kultury za 2.pololetí

Vážení rodiče,

prosíme o uhrazení částky do fundu kultury za 2.pololetí. Platbu uhraďte do konce února na číslo účtu MŠ: 2000 850 389/0800 s variabilním symbolem vašeho dítěte, do poznámky uveďte kultura.

Děti 3 leté 500,-Kč/pololetí. Děti 4-6let 1000,-/pololetí

Operační program lidské zdroje