Úvodní stránka

Platba kroužků na druhé pololetí

Vážení rodiče, platbu kroužků na 2. pololetí uhraďte do 28. 2. 2022. Můžete platit už nyní na účet školky 2000 850 389/0800 s variabilním symbolem vašeho dítěte, do poznámky název kroužku. Pouze kroužek tanečků se platí na účet lektorky.

Operační program lidské zdroje